Sebagian dari Pidato HOS Tjokroaminoto mengenai Zelfbestuur

Penulis admin
09 November 2022

Kongres yang terhormat,

Amat berbahagialah kami bahwasanya ini hari dengan pertolongan Tuhan kami dapat memimpin persidangan besar ini yang dihadiri Oleh pembesar-pembesar yang termulia, tuan-tuan tamu yang terhormat dan saudara-saudara yang tercinta wakil-wakil dari beberapa perhimpunan lokal Sl dan lain-lain. Tuan dan saudara sekaliannya yang hadir di Sini, atas namanya perhimpunan Central Sarekat Islam kami mengucap selamat datang dan assalamualaikum dan mengucapkan beribu terima kasih kepada sekalian tuan-tuan dan saudara-saudara- kedatangan tuan-tuan tamu ialah menunjukkan bahwa beliau sekalian turut memikirkan nasibnya perhimpunan kita, dan kedatangan saudara-saudara kaum SI membuktikan cintanya dan sayang pada perhimpunannya.

Kongres yang terhormat, ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, bahwa pada saat ini, berkat rahmat Allah, saya dapat memimpin rapat besar ini yang dihadiri Oleh para pejabat terkemuka, saudara-saudara yang tercinta, wakil-wakil dari lokal Sl dari pelbagai daerah. Serta tuan-tuan dan saudara-saudara lainnya, yang semuanya hadir di Sini. Atas nama CSI, dengan ini saya mengucapkan selamat datang dan Assalamu’alaikum dan mengucapkan beribu terima kasih kepada sekalian tuan-tuan dan saudara-saudara, kedatangan tuan.tuan tamu ialah menunjukkan bahwa beliau sekalian turut memikirkan nasibnya perhimpunan kita, dan kedatangan saudara. Saudara kaum Sl membuktikan cintanya dan sayang pada perhimpunannya.

Tuan-tuan! Sungguh besar nama kongres ini-., Kongres Nasional!.,. Nama ini, perkataan Nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum Sl. atau menunjukkan tajamnya fikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin Kongres, tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu dari pada maksudnya pergerakan Sl. yaitu berikhtiar akan menaik tangganya kebangsaan (natine), dan di dalam Kongres ini yang akan kita bicarakan yaitu: Usaha yang pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas dapat pemerintahan Zeffbestuur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumiputera lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan…

Kongres yang terhormat! Statutennya perhimpunan CSI sudah diketahui Oleh orang banyak, sehingga maksud CSI adalah perlu kami uraikan panjang lebar di dalam persidangan ini. Tetapi haruslah kami terangkan bahwa maksud itu tiada haruslah kami buktikan dengan tulisan di kertas sahaja, melainkan perlu kita buktikan dengan kerja dan perbuatan juga. Perhimpunan CSI ialah perikatan atau persatuannya hampir sekalian perhimpunan Sl di seluruh tanah Hindia Belanda menjadi sudah tentulah dan sudah beberapa kali terbukti dengan perbuatan perhimpunan kita CSI sungguh memikirkan dan memperhatikan keperluan dan nasibnya anak negeri di segenap Hindia Belanda. Bersifat politikkah perhimpunan kita? Pertanyaan ini tiadalah perlu kami jawab sendiri,tetapi setiap orang yang selalu menyelidiki perbuatan kita pastilah akan mengetahui gambar dansifatnya perhimpunan kita.

Lain daripada pekerjaan tentang urusan perhimpunan, maka banyak sekalilah perbuatan yang telah kita lakukan untuk rupa-rupa keperluan penduduk bangsa Bumi Putera Di antara rupa-rupa perbuatan itu haruslah kami terangkan dalam persidangan kongres ini, ialah bahwasanya perhimpunan kita senantiasa turut membantu kerja menunjukkan pada pemerintah agung atau rupa-rupa perkara yang menjadi keberatan bagi penduduk Bumi Putera, rupa-rupa peri keadaan yang kita pandang tidak baik bagi penduduk Bumi Putera, dan seberapa boleh kita akan membantu kerja buat menunjukkan jalan yang harus dilalui orang yang akan memperbaikkan nasib dan peri keadaan penduduk Bumi Putera, mengekalkan keselamatan bangsa kita dan tanah air Hindia Belanda.

Kita Cinta pada bangsa kita dan dengan kekuatan pengajarannya igama kita (Islam), kita akan berikhtiar mempersatukan segenap atau bahagian yang terbesar dari pada bangsa kita Cinta pada tanah air yang melahirkan kita Oleh karena itu tiadalah kita segan akan menunjukkan segala sesuatu yang kita pandang baik dan meminta segala sesuatu yang kita pandang akan menjadi kebaikan bagi bangsa kita. bagi tanah air kita.

Buat menyampaikan maksud kita, buat menggampangkan jalannya pekerjaan akan menyampaikan maksud kita yang besar itu, sudah barang tentulah kita mengharap dengan sungguh-sungguh hati akan lazimnya suatu barang atau suatu aturan yang memberi hak kepada kita. Janganlah lama lama lagi orang membuat aturan buat kita, orang mengurus kita tetapi tiada dengan kita! Sungguhpun dada kita ada penuh sesak dengan penghargaan dan keinginan yang sebesar itu, tiadalah peran kita mengimpikan kedatangannya seorang Ratu Adil atau lain perkara yang tidak-tidak. Tetapi dengan terus terang dan hati yang lurus, kita senantiasa mengharapan timbulnya Zelfbestuur buat Hindia Belanda. atau sedikitnya mengharapkan timbulnya suatu majelis, di mana kita anak negeri diberinya hak akan turut bicara tentang perkara pemerintahan. Tuan-tuan sekalian, hendaklah tuan tiada khawatir, yang di dalam persidangan ini kami berani mengucapkan perkataan Zelfbestuur, barang tentulah kami tiada ketakutan mengucapkan perkataan itu Oleh akarena adalah suatu wet yang harus dibaca Oleh setiap orang hamba rakyat. wet itulah sudah mengucapkan juga perkataan Zelfbestuur.

Sekarang tentang Zelfbestuur. Maknanya perkataan ini tiadalah kami uraikan panjang lebar di dalam persidangan ini, hanyalah harus kami terangkan : Apabila kita sudah mendapat pemerintahan Zelfbestuur yang sebenar-benarnya, artinya negeri tanah air kita… menjadi satu negeri yang memegang pemerintahan sendiri, segala macam penduduk yang tinggal di negeri kita tiada peduli warna kulit, bahasa, bangsa dan agamanya, semuanya berjalan dan bekerja bersama. sama dalam memperhatikan keperluan kita sekalian, dan apabila keperluan-keperluan yang kita perhatikan bersama-sama itu sampai terancam Oleh pengaruh dan bahaya dari luar maka kita sekalian sebagai seorang bersama.sama melawan menolak bahaya dan mengancam itu.

Kita merasa dan mengetti dengan sungguh-sungguh bahwa perkara zelfbestuur itu suatu perkara yang amat sukar, bukannya suatu maksud yang boleh tercapai dalam sebentaran, dan bagi kita sekarang ini masih sebagai suatu impian. Sungguhpun begitu, tetapi impian itu bukannya impian dalam tidur, melainkan suatu pengharapan tetap yang akan Ter Kabul juga. asal sahaja kita berusaha dan melakukan dengan segala tenaga dan daya upaya menurut jalan patut dan lurus. Dengan begitu di dalam seputuh tahun lagi Zelfbestuur buat tanah hindia pastilah akan menjadi barang yang nyata adanya..

Dikutip Oleh Aji Dedi Mulawrman dari Harian Oetoesan Hindia

29 Juni 1916-27 Sya’ban 1334 Tahun 4 Halaman 1

Bagikan